/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Keizersnede

Indien er sprake is van een keizersnede zal het ziekenhuisverblijf ongeveer 3 dagen zijn. De kraamzorg start dan op de dag van thuiskomst. De ziekenhuis-dagen worden in mindering gebracht op het totale aantal kraamzorguren.