Keizersnede

Indien er sprake is van een keizersnede zal het ziekenhuisverblijf ongeveer 3 dagen zijn. De kraamzorg start dan op de dag van thuiskomst. De ziekenhuis-dagen worden in mindering gebracht op het totale aantal kraamzorguren.